A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

Balay has likened to an act of a “thief in the night” the secretive manner of the burial of the late deposed  dictator Ferdinand Marcos at the Libingan ng mga Bayani (LnmB-“Hero’s Cemetery”) on November 13.  

Read more...

The Balay Rehabilitation Center, convener of the United Against Torture Coalition in the Philippines (UATC) and civil society prime mover of the accession of the Philippines to the Optional Protocol To The Convention Against Torture (OPCAT), has organized a forum to mark the tenth anniversary of the entry into force of the OPCAT in Hotel Rembrandt on November 11, 2016.

Read more...

Balay was able to document 44 allegations of torture within the third quarter of the year, covering the period July-September 2016. The victims are all residents in conflict-affected areas in Mindanao, notably in the island of Basilan where government forces are engaged in a deadly operations against the ‘lawless activities’ of the Abu Sayyaf Group, and in the Davao region and in North Cotabato where the New People’s Army has been posing an armed challenged against the Philippines security forces.

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...