A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

Balay participated in the investigative hearing on the discovery of an  alleged secret detention room which concealed some twelve suspects in a police station in Manila Police District.   The hearing was  convened by the Committee on Human Rights of the House of Representatives on May 29, 2017 in response to  a resolution filed by legislators that have been approached by Balay.

Read more...

Around 40 members of the Human Rights Council have  spoken against the controversial extra judicial killings of  persons as a result of the   war-on-drugs policy of the Duterte Administratio, while at least fourteen  other state-parties expressed concern over reports of torture in the Philippines despite the enactment of the Anti Torture Act almost a decade ago.  

Read more...

The  establishment of a   mechanism to  implement an integrated  rehabilitation program for torture victims and families of victims of enforced disappearance made progress in the Davao Region in Mindanao  with the convening of an inter-agency forum  in Davao City on May 17, 2017.

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...