A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

Members of  civil society organizations in conflict-affected areas in North Cotabato in Mindanao participated in  a study session on torture documentation and reporting organized by the Balay Rehabilitation Center on July 27, 2016.

Read more...

A ranking military officer was arrested five years after he was implicated in the torture of a baker in Basilan in 2011. The police served the warrant of arrest against Capt.  Sherwin William Guidangen in Maysilo Circle, Boni Avenue in Mandaluyong City on March 8, 2016.  He was charged for violating the Anti-Torture Act as well as for Maltreatment of Prisoner- an offense   punishable under the Revised Penal  Code.

Read more...

The United against Torture Coalition has expressed support to the policy of president-elect  Rodrigo Duterte to rid the ranks of the Philippine National Police  of corruption and to severe all  alleged  links of law enforcers with criminal groups in effectively  fulfilling their  mission to protect the rights and security of the public.

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...