A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

The regional office of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and Balay has  entered into a partnership to promote human rights awareness and provide psychosocial support in poor urban neighbourhoods in  Brgy. Bagong Silang and, eventually,  in other barangays in Caloocan City – North  where incidence of violence are perceived to be significant.

Read more...

Balay has likened to an act of a “thief in the night” the secretive manner of the burial of the late deposed  dictator Ferdinand Marcos at the Libingan ng mga Bayani (LnmB-“Hero’s Cemetery”) on November 13.  

Read more...

The Balay Rehabilitation Center, convener of the United Against Torture Coalition in the Philippines (UATC) and civil society prime mover of the accession of the Philippines to the Optional Protocol To The Convention Against Torture (OPCAT), has organized a forum to mark the tenth anniversary of the entry into force of the OPCAT in Hotel Rembrandt on November 11, 2016.

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...