A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

The UN Committee against Torture has expressed concern over the persistence of impunity for acts of torture despite the enactment of the Anti-Torture Act in 2009 in the Philippines. It noted that only one perpetrator has been convicted considering the rising number of torture cases compiled by the Commission on Human Rights six years after torture was declared a criminal offense.

Read more...

A minor died while another young boy and an adult farmer were seriously injured  reportedly as a result of unlawful violence they suffered  in the hands of soldiers in the municipality of Tipo-Tipo in Basilan. The incident happened on April 12, 2016 in the midst of the military  combat operations against  the Abu Sayyaf group that  were involved  in  the recent kidnappings and killings of civilian hostages in southern Philippines.

Read more...

The  United against Torture Coalition  (UATC) has called attention on the  non-conviction of torturers and the weak implementation of the Anti-Torture Act six years since it was enacted in 2009. The coalition raised this observation, among other issues,  during the 57th session of the United Nations Committee on Torture at  Palais Wilson in Geneva on April 27, 2015. 

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...