A Philippine Human Rights NGO providing Psychosocial Services and Rehabilitation to Internally Displaced Persons and Survivors of Torture and Organized Violence.

  •  
  •  
  •  

Latest News

Four torture survivors share their “life and struggles” in a testimonial ceremony held last September 27, 2016 at the Monument of Heroes (Bantayog ng mga Bayani), a landscaped memorial center honoring the people who lived and died in defiance of martial law under then President Ferdinand Marcos.

Read more...

Members of civil society organizations and faith-based associations joined the commemoration of the day when the late President Marcos placed the country under martial law on September 21, 44 years ago.  Carrying pictures of  victims of human rights violations, more than 1,200 participants gathered in the historic Plaza Miranda in Manila to remind the public that an authoritarian government should never be allowed to prevail again.

Read more...

Social workers from different municipalities of North Cotabato and the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) participated in a study session on documentation and rehabilitation of torture victims in Kidapawan City on September 6 to 9, 2016. The learning event also highlighted the mechanism for monitoring,  reporting, and responding to victims of grave child rights violations in areas affected by armed conflict in Mindanao.

Read more...

Praymer sa Sapilitang Pagklikas sa Loob ng Pilipinas

Praymer-sa-Sapilitang-PagklikasAng Pagkasira ng buhay ng mga tao, pamilya at komunidad sanhi ng armadong labanan at marahas na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ay lumilikha ng sugat sa isipan at damdamin ng mga apektado. Ang pangangalaga sa mga tao na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at pamayanan dahil sa militarisasyon, malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kaganapan na nakasisira sa pangkaraniwang daloy ng buhay-komunidad ay isa sa mga mahalagang hamon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa Pilipinas sa Kasalukuyan.

Loading ...